T. Tankut Soykan - Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayrimüslimler


T. Tankut Soykan - Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayrimüslimler

Bu kitap, konuya ilgi duyanlara ve bu konuda çalışacak genç araştırmacılara Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Gayrimüslimlerin tabi oldukları hukuk ile ilgili derli toplu ve kısmen ayrıntılı bir bilgi sunmayı hedeflemektedir. Bu yapılırken, ayrıca soruna ilişkin bazı hatalı yaklaşımların eleştirisinin ortaya konulmasına da çalışılmıştır. Zira, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Gayrimüslimlerin durumu ile ilgili yapılan güncel tartışmalar genelde ilgi çekici bulunmakla birlikte, bu tartışmalar yapılırken, Gayrimüslimlerin tabi oldukları hukukun değerlendirilmesinde, çoğunlukla bugünkü değerlerimize dayanılarak, söz konusu hukuk eleştirilmekte veya savunulmaktadır. Oysa, böyle bir yaklaşım tarihsellikten uzaktır; Gayrimüslimlerin hukukunu meydana getiren normların ortaya çıkışının, bu normlarda daha sonra meydana gelen değişmelerin ve son olarak söz konusu normların tamamen terk edilişinin nedenlerini anlamamızı güçleştirmektedir. Bu nedenle, konu ile ilgili yapılacak çalışmaların, bu hatalı yaklaşımları aşacak bir perspektife sahip olması gerekmektedir. Burada böyle bir bakış açısının geliştirilmesine katkıda bulunmak da amaçlanmıştır.

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLAS