M. Çağatay Uluçay - Padişahların Kadınları ve Kızları


M. Çağatay Uluçay - Padişahların Kadınları ve Kızları

Osmanlı padişahlarının kadınlarını, ikballerini ve kızlarını içine alan müstakil bir eser yoktur. Bunlar hakkındaki bilgilerimiz, Mehmed Süreyya Bey'in Sicill-i Osmani’sinin I. cildinde verdiği bilginin ötesine pek geçmemektedir. Halbuki Osmanlı Hanedanı’nın tarihçi için, padişahların evi sayılan haremin ve haremde yaşayanların genel durumlarını, padişahın devlet adamlarıyla münasebetleri bakımından bilmemiz icap etmektedir. Çünkü sultanların ilk zamanlarda evlenmeleri siyasi amaçlarla olduğu gibi, bu devşirme kadınların, bazı tarihî olayların gidişi üzerinde de olumlu olumsuz ilgileri olduğu malumumuzdur.

Haremin devlet idaresindeki rolü de çok önemli olmuştur. Birçok damatlar; beylerbeyi, vezir, kaptan paşa veya veziriazam olarak, devlet hizmetinde çok mühim mevkiler işgal etmişler; kayınvalidelerine, kayınpederlerine ve eşlerine dayanarak türlü kanunsuz işleri yaptıkları gibi, zaman zaman da hiç layık olmadıkları halde bu mevkilere yükselmişlerdir.

Osmanlı idari mekanizmasının bozulmasında damatların rolünün ne olduğunu değerlendirmek, ancak padişah kızlarının hayatlarının tetkiki ile mümkün olabilir.

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLAS