John Alexander Hammerton & Arthur Mee - Dünya Dinleri Sözlüğü


John Alexander Hammerton & Arthur Mee - Dünya Dinleri Sözlüğü

Elinizdeki eser, J.A. Hammerton ve Mee Arthur tarafından dünyaya yön veren büyük dini akımların kutsal metinleri ve tüm dünyaca kabul gören teolog ve felsefecilerin inanca dair görüşlerinden oluşturulan bir 'dünya dinleri sözlüğü'dür.

İnsanlık tarihi farklı coğrafyalarda ve farklı toplumlarda zaman içerisinde ortaya çıkmış binlerce farklı inanç sistemini barındırmaktadır. Özellikle Asya-Mezopotamya ve Uzak Doğu toplumlarında ortaya çıkan kurumsallaşmış din anlayışı, toplumları yeni formlara ve ritüellere yöneltirken, dinsel inanışların insanlar ve toplumsal oluşumlar üzerindeki etkisini ve etkinliğini de artırmıştır. 

Bu çalışma içerisinde;
-Apokrifalar
-Mısır'ın Ölüler Kitabı
-Kuran'ı Kerim
-Brahmanizm Kitapları
-Avesta
-Talmud
-Vedalar

ve benzeri dini metinlerden seçilmiş bölümler ve din-insan ilişkisine dair Pascal, Calvin, Galile, Hegel gibi ünlü düşünürlerin büyük önem taşıyan yazılarını bulacaksınız.

Okudukça öğrenmek ve aydınlanmak isteyenler için gerçek bir referans ve başucu kitabı.

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLAS